Familieregister – År 1200-1979

 

Familieregisteret indeholder, om muligt, oplysninger om mandens navn, hans stilling, fødsel, død, vielse,
hans hustrus navn, hendes fødsel og død, ægteparrets forældre samt deres børn. Man kan herfra arbejde sig
både frem og tilbage i tid, dels til begge ægtefællers forældre (F:), dels til børnenes egne familier, såfremt der
til disse er knyttet et navn med fed skrift og et fødselsårstal i parentes.
Registret er opbygget kronologisk ud fra mandens fødselsår. I de tilfælde, hvor fødselsåret ikke kendes
præcist, er der angivet et teoretisk fødselsårstal, vist med et c (= cirka) foran. Årstallene i parentes efter et
navn er, hvis intet andet nævnes, personens fødselsår og dødsår.
Registret er udarbejdet på grundlag af oplysninger hentet først og fremmest fra Bedsted sogns kirkebøger
over fødte, viede og døde. Der er dog også benyttet andre kilder, såsom diplomer, jordebøger, skyld- og
panteprotokoller m.v.